Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 

Hatályos: 2022. szeptember 12-től

 

Jelen tájékoztató a János Vitéz Látogatóközpont adatkezelési és adatvédelmi elveit rögzíti.

 

  1. Az adatkezelő adatai:

 

Név: János Vitéz Látogatóközpont

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.

Telephely: 6200 Kiskőrös, Martini u. 6.

Telefon: +36 20 332 2960

Adószám: 15541493-1-03

E-mail: janosvitezkiskoros@gmail.com

 

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

6200 Kiskőrös, Martini u. 6.,

+36 20 332 2960,

janosvitezkiskoros@gmail.com keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között.

 

  1. Az adatkezelés célja:

 

János Vitéz Látogatóközpont kizárólag olyan személyes adatot kezel, mely szolgáltatásai nyújtásához, hírlevél kiküldéshez és remarketing tevékenységhez szükséges.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

  1. Az adatkezelés időtartama:

 

Adatkezelő az érintett adatait addig kezeli, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Érintett ezt megteheti az online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen illetve a www.janosvitezlatogatokozpont.hu honlapon. A leiratkozás időpontjától érintett nem kap további tájékoztatást.

 

  1. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:

 

A János Vitéz Látogatóközpont a személyes adatok kezelésére harmadik fél közreműködését igénybe veheti, azzal a feltétellel, ha a harmadik fél adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

A János Vitéz Látogatóközpont programjaira történő internetes jegyvásárlás során a személyes adatok (név, telefonszám, e-mailcím, lakcím) megadása szükséges. Adatfeldolgozó: INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Fővárosi Bíróság Cg. 01-09-736766).

Adatkezelés időtartama: a jegyvásárlástól számított 5 év

Adatkezelés jogalapja: a jegyvásárlással létrejövő szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A nyugta, illetve számlaadási kötelezettségünkre tekintettel az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott és a pénzügyi vonatkozású kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az irányadó pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt ideig kötelesek vagyunk megőrizni.

Adatkezelés időtartama: az irányadó pénzügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott megőrzési határidő.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

 

Úgy gondoljuk, hogy amennyiben jegyet vásárolt intézményünkben, további programjaink is érdekelhetik. Ezért a jegyvásárlás során megadott e-mail címén keresztül a jövőben néhány további programunkról is tájékoztatást küldhetünk az Ön részére.

Adatkezelés időtartama: legfeljebb a vásárlástól számított 1 év.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a jegyvásárláson mint szerződéskötésen alapuló jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen a janosvitezkiskoros@gmail.com címre küldött levélben.

A János Vitéz Látogatóközpont által meghatalmazott adatfeldolgozó a hírlevelek tekintetében a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az információkat. Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.A János Vitéz Látogatóközpont a hírlevelek tekintetében felhasználóitól kizárólag e-mail címet kér, mely a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

 

A János Vitéz Látogatóközpont facebook remarketing típusú megkeresések útján is igyekszik a regisztrált felhasználóit tájékoztatni az érdeklődésüknek várhatóan leginkább megfelelő programokról és szolgáltatásokról. Ez a funkció azt a célt szolgálja, hogy azok számára, akik a Facebook és az Instagram közösségi oldalaknak is aktív felhasználói, e felületek használata során, valamint a Facebook hirdetési hálózatán (Audience Network), releváns és személyre szabott hirdetések kerüljenek megjelenítésre.

Ön a honlapon történő regisztráció során külön hozzájárulás útján adhatja meg az engedélyét ahhoz, hogy a korábbi vásárlási aktivitására, illetve böngészési előzményeire figyelemmel, a regisztráció során megadott név és e-mail cím felhasználásával a Facebook és az Instagram hálózatán keresztül személyre szabott hirdetésekkel kereshessük meg Önt.

A Facebook remarketing szolgáltatásának letiltása esetében a továbbiakban nem történik adattovábbítás a Facebook részére. Ön a kapcsolódó adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a mupa.hu weboldalon a személyes felhasználói fiókjába belépve.

A Facebookon történő deaktiválással kapcsolatos információkat és lehetőségeket a retargeting funkció alatt tekintheti meg, melyhez előzetesen be kell jelentkezni fiókjába: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

A János Vitéz Látogatóközpont területére történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja, hogy a János Vitéz Látogatóközpont területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön is feltűnhet. A János Vitéz Látogatóközpont (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a János Vitéz Látogatóközpont a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a János Vitéz Látogatóközpont, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

 

 

 

 

 

  1. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása:

 

Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 4. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a janosvitezkiskoros@gmail.com email címre küldött megkeresés útján. Érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást janosvitezkiskoros@gmail.com címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

 

  1. Jogérvényesítési lehetőség:

 

Amennyiben érintett úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

  1. További tájékoztatás:

 

A János Vitéz Látogatóközpont a www.janosvitezlatogatokozpont.hu weboldalon ún. cookie-kat vagy sütiket használ a felhasználói élmény javítása és az anonim látogatottságmérés érdekében.